Vår mission

Vår mission är att alltid ha en positiv påverkan på projekt, kunder och medarbetare.
Vi jobbar med de mest begåvade, högmotiverade och passionerade personerna för att tillsammans växa och blir ännu bättre. Vi tror på en miljö där man delar sin kunskap och tillsammans utvecklas i sitt sätt att tänka på problem och lösningar.

Vår organisation

Vi är en organisation utan hierarkier. Vi tar bort organisatoriska hinder och ger dig handlingsfrihet för det du brinner för och som påverkar din arbetssituation.
Vi utvecklar och upprätthåller inga onödiga processer utan förenklar istället det som går att förenkla. Vi litar på vårt omdöme.
Vi tror på transparens. Så länge informationen är vår att dela så delar vi med oss.

Våra värderingar

Balans

Det är viktigt med balans mellan jobb och fritid. Vi vet att arbetet bara är en del av livspusslet och att det inte får påverka resten negativt på något sätt.
Vi arbetar för att hitta projekt som du kan brinna för och som matchar dina behov. Vår utgångspunkt är din passion, livssituation och intressen.

Gemenskap

Vi tror på kollektivets intelligens. Att vi blir bättre tillsammans.
Vi främjar en kreativ miljö där nya tankar får utrymme. Vi gör det genom att vi litar på, uppskattar och respekterar varandra. Vi fostrar aktivt en kultur där man vågar be om hjälp och där man uppmuntras att erbjuda sin hjälp. Och vi får aldrig glömma bort att ha kul på resan.

Kunskap

Vi är ett kunskapsföretag. Vår produkt kan inte förpackas eller standardiseras utan är kreativ, individberoende och komplext problemlösande. Därför är vi noga med att fostra en miljö där man vill dela med sig av vunna insikter samtidigt som man är öppen för att ta del av andras erfarenheter.

Utveckling

Vi tror på ett ständigt lärande och vi strävar efter att alltid förbättras. Vi söker aktivt efter kunskap och gillar att ta ansvar över vår personliga utveckling. Att dela med oss av vår kunskap och att ta del av andras erfarenheter är viktigt för att utmanas i sina tankemönster och något vi uppmuntrar.
Vi sätter ett stort värde i dina ärliga åsikter för att vi tillsammans skall kunna utvecklas och förbättra oss.

Egenskaper vi uppskattar

Passion

Passion ger oss en anledning att fortsätta att arbeta mot att bli bäst inom vårt område. Det ger oss något gemensamt med andra människor och främjar sociala band. Det ger oss syfte.

Engagemang

Engagemang hjälper oss att hålla fast vid våra mål under goda och dåliga tider. För att vi ska kunna förbinda oss till ett mål måste vi se det som viktigt och vi måste tro på att vi kan utföra de uppgifter som är nödvändiga för att uppnå våra mål. Därför arbetar vi för att hitta kunder och uppdrag där vi kan känna ett starkt engagemang med företaget och produkten.

Ödmjukhet

Ödmjuka människor hanterar stress mer effektivt och rapporterar högre nivåer av fysiskt och psykiskt välbefinnande. De visar också större generositet, hjälpsamhet och tacksamhet – allt som bara kan dra oss närmare andra.

Empati

Empati ger oss förutsättning att bygga starkare sociala band med andra. Genom att förstå vad andra tänker och känner i olika situationer kan vi reagera på lämpligt sätt i sociala situationer. Forskning visar att sociala kontakter är viktigt för både fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Transparens

Med öppenhet kan vi säkerställa att förväntningar är korrekt uppställda och uppfyllda. Med tydlig, öppen och frekvent kommunikation är det mindre troligt att vi gör falska antaganden.