Vi brinner för utveckling av mjukvara och vi anser att det är fortfarande är kärnan i vår verksamhet. Vi kan ta ett helhetsåtagande och ta ditt koncept från ax till limpa. Eller så kan vi leverera enskilda generalister eller specialister för att fylla luckor i ett redan befintligt team. Oavsett ser vi till att skapa ett bestående värde i er organisation.

System- och lösningsarkitektur

Att bygga system som ska leva och utvecklas under lång tid är viktigt. Våra system- och lösningsarkitekter hjälper er med att ta fram en arkitektur baserat på best practices som säkerställer att er applikation kan fortsätta att prestera under lång tid.

User Experience (UX)

UX-design (User Experience) är den process som designteam använder för att skapa produkter som ger användarna meningsfulla och relevanta upplevelser. Detta innefattar utformningen av mjukvaran inklusive aspekter av varumärke, design, användbarhet och funktion.
UX är ett brett ämne som inbegriper bl.a. interaktionsdesign, informationsarkitektur, marknad & kommunikation, användbarhetsdesign, visuell design, informationsdesign, copywriting, och informationsteknik.
Don Norman, som har myntat begreppet User Experience, säger det kanske bäst:
“No product is an island. A product is more than the product. It is a cohesive, integrated set of experiences. Think through all of the stages of a product or service – from initial intentions through final reflections, from first usage to help, service, and maintenance. Make them all work together seamlessly.”

Systemutveckling

Vi tillhandahåller systemutvecklare med generalist- eller specialistkompetens. Vi kan tillhandahålla enskilda konsulter eller hjälpa er att tillsätta hela multifunktionella team (team as a service) som kan placeras i era lokaler, eller i våra.
Våra utvecklare har bl.a. erfarenhet inom bl.a. applikations-, webb-, och mobilutveckling och modern molnutveckling på AWS, Azure och Google Cloud.
Har du behov av utvecklare med kompetens inom bl.a. Java eller .Net, funktionella språk såsom Scala. Erlang eller F#, frontendramverk såsom React, Angular eller Vue, mobilutvecklare med erfarenhet inom IOS- eller Androidutveckling så står vi gärna till er tjänst.

Content management

Content management, eller innehållshantering på svenska, är processen att, på ett effektivt och strukturerat sätt, lagra texter, bilder och andra resurser och att presentera dem på rätt sätt i de kanaler man önskar. En kanal kan t.ex. vara en webbplats, en mobilapplikation, ett mailutskick eller en broschyr. Vi har erfarenhet av att utvärdera och arbeta med ett flertal content managementsystem såsom t.ex. Episerver, Sitecore, Umbraco, SDL Tridion och Contentful.

E-Handel

Att söka information om en produkt, hitta bästa pris och handla online har blivit så nära en folkrörelse man kan komma i Sverige. E-handeln fortsätter att ta andelar från butikshandeln och ökade med 25% under augusti 2020 jämfört med samma månad 2019.
Din onlinebutik står inför ett flertal utmaningar för att bli framgångsrik. Du behöver se till att kunder som efterfrågar din produkt hittar till just din butik och till din produkt. Du behöver presentera relevant information om produkten och säkerställa att ditt pris är konkurrenskraftigt. Köpprocessen måste vara så enkel som möjligt och med så få anledningar som möjligt för din presumtiva kund att hoppa vidare till en annan butik. Din butik behöver snabbt kunna skala upp kapacitetsmässigt vid hög last som vid t.ex. Black friday och under mellandagarna och lika lätt kunna skala ner vid lägre belastning. Vi kan hjälpa er att navigera rätt.
Våra konsulter har erfarenhet av ett flertal E-handelssystem såsom Intershop, Episerver Commerce, Litium och Magento Commerce.

Kvalitetssäkring

Vi anser att kvalitetstänkande ska genomsyra hela processen och att det inte ska vara en eftertanke i slutskedet. Våra kvalitetscoacher kan gå in i ett tidigt skede och sätta upp processer och ramverk för att säkerställa att ditt projekt håller erforderlig kvalitet genom hela livscykeln. Vi rekommenderar att alltid jobba testdrivet enligt TDD. Vi förespråkar en automatiserad byggprocess som kan verifiera att all ny kod fungerar med den gamla och att man gör kvaliteten mätbar och uppföljningsbar.

Så kan vi hälpa dig

Vi kan hjälpa er med att leverera enskilda specialister eller generalister för att fylla en lucka i ert projektteam. Må det vara en UX-designer, en system- eller lösningsarkitekt, en frontend-, backend- eller fullstackutvecklare, en projektledare, en agil coach eller en kvalitetscoach.
Vi kan också hjälpa er att tillsätta ett helt multifunktionellt team för ert projekt

Vill du veta mer?

Har du en fråga om något, stort eller litet, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Har du en fråga om något, stort eller litet, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss