Digital experience, eller digital upplevelse på svenska, är interaktionen mellan en användare (kund, partner eller anställd) och en organisation som endast är möjlig som ett resultat av digital teknik.

Digitala upplevelser i en digital era

En digital upplevelsestrategi bör inte vara ett IT-drivet initiativ utan ett kunddrivet initiativ. Det finns en enorm skillnad mellan att helt enkelt använda digital teknik och faktiskt använda den för att förbättra kundupplevelsen och därmed bättre möta en kunds behov.
Teknik i sig gör inte något till en digital upplevelse. Att som exempel skanna av ett pappersdokument faller inte inom ramen för denna definition eftersom det inte erbjuder något erfarenhetsmässigt annorlunda än en fysisk kopia. Företag bör tänka på digitala upplevelser som processer som gör vad en fysisk process inte kan. Ett skannat dokument kan överföra skriftlig information såväl som ett papper, medan en digitalt förbättrad pdf kan innehålla korsreferenser till andra dokument, online-samarbeten, översättningar och digitala signaturer.

Så kan vi hjälpa dig

Vi kan, tillsammans med er verksamhet, identifiera, designa, förfina, testa och utveckla strategiska koncept för konkreta affärsfall. Därefter kan vi bistå med att utveckla prototyper och digitala tjänster för att effektivt lösa dessa affärsfall med digital teknik.

Vill du veta mer?

Har du en fråga om något, stort eller litet, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Har du en fråga om något, stort eller litet, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss