Att navigera i dagens digitala landskap är ingen enkel uppgift. Vi står bredvid dig och säkerställer att du har rätt information vid varje givet tillfälle. På så vis kan ni känna er säkra på att ni tar rätt beslut för att uppfylla din organisations behov.

Kravanalys

Vi hjälper er med att samla in de krav er organisation har på ert nya system. Vi kan arbeta med workshops, fokusgrupper, intervjuer, observationsstudier och med prototyper. Alla organisationer är olika och det finns olika vägar att ta för att göra kravanalysen effektiv och noggrann.

Projekt- och programledning

I traditionell projektledning har den klassiska vattenfallsmodellen ofta använts men på senare år har den fått stå tillbaka för mer agila metoder såsom Scrum eller Kanban. Dessa metoder för projektledning bygger på osäkerheten att utveckla ett nytt mjukvarusystem och förespråkar mindre, stegvisa utvecklingscykler. Dessa inkrementella eller iterativa cykler producerar en fungerande delmängd av hela systemet som levereras i slutet av varje iteration. Den ökande andelen av agila tillvägagångssätt beror till stor del på att mjukvarukrav är mycket mottagliga för förändringar, och det är extremt svårt att belysa alla potentiella krav i en enda projektfas innan programvaruutvecklingen påbörjas.
Behöver du en projektledare med erfarenhet inom agil projekt- och programledning? Kontakta oss!

Införande av agila arbetssätt

Är din organisation nyfiken på att införa ett agilt sätt att arbeta med er mjukvaruutveckling? Eller har ni rent av beslutat att det är dags att ta ett steg mot att bli mer agila men behöver hjälp att ta första steget? Då kan någon av våra agila coacher hjälpa er.

DevOps

Att låta frågeställningar angående systemets drift vara en prioritet redan från början, istället för att bli en eftertanke, är en god idé. När man i ett tidigt skede funderar på hur ett system ska driftas, uppdateras och underhållas hinner man fånga upp en hel del frågeställningar innan de hinner bli problem i framtiden. Ett DevOps-tänk ska, precis som kvalitetstänkandet, genomsyra projektet från början till slut. Våra coacher inom DevOps kan hjälpa er att sätta upp sunda processer och coacha era utvecklare så att driftsättning och underhåll blir ett nöje istället för en mardröm.
Vi hjälper er med coachning, kontinuerlig integration, kontinuerlig leverans, pipelines, containerisering med exempelvis Docker och instrumentering med exempelvis Kubernetes.

Så kan vi hjälpa dig

Behöver din organisation förstärka med en ledare, coach eller rådgivare så finns vi här för dig.

Vill du veta mer?

Har du en fråga om något, stort eller litet, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Har du en fråga om något, stort eller litet, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss